مدیر عامل – گل محمد گریوانی

دکتری علوم کشاورزی از انستیتو علوم خاک روسیه

سابقه کار : 38 سال

ابوذر حاتمی یزد  —   قائم مقام مدیرعامل و مدیر دفتر فنی

دکتری – آبیاری و زهکشی      دانشگاه: فردوسی       سابقه کار: 14 سال

سوابق کاری: مشاور رئیس سازمان، کارشناس دفتر فنی و ناظر عالیه مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزی خراسان رضوی /مدیر دفتر فنی مهندسین مشاور مهاب ثامن / مدرس دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد /مدیر پروژه های مطالعاتی و طراحی در زمینه های آبیاری و زهکشی، آب و فاضلاب و کشاورزی و …

حسین پورجواد — عضو هیئت مدیره

کارشناسی – مهندسی ماشین آلات دانشگاه : شهیدچمران سابقه کار : 27سال

سوابق کاری: عضو هیئت مدیره و معاون شرکت جهاد تحقیقات توس / عضو هیئت مدیره شرکت ژرف تدبیر توس /مشاور صنعتی شرکت نفت و گاز پارس و قرارگاه خاتم الانبیا در منطقه پارس جنوبی /مدیر پروژه های سیستمهای اتوماسیون سازمان هوا فضا صنایع دفاع / مدیر پروژه ترمینال صادرات سیمان در بندر امام خمینی /مدیر پروژه های مشترک با کمپانی های SMB آلمان، MEC ایتالیا، BMH سوئد، MVT و FAM آلمان /مدیر فنی طرح و برنامه جهاد سازندگی خراسان و …

محمدکاظم عطاری  —   مدیردپارتمان مشاوره مالی و سرمایه گذاری

کارشناسی – اقتصاد کشاورزی       دانشگاه علامه طبابایی       سابقه کار : 25سال

سوابق کاری : مسئول هماهنگی تعاونی های روستایی شهرستان تربت جام / رئیس سازمان تعاونی های روستایی شهرستان فریمان/مسئول هماهنگی تعاونی های روستایی شهرستان مشهد / کارشناس طراحی و مطالعات تعاونی های روستایی و…

محمود جوانبخت – مدیر دپارتمان تاسیسات آب و فاضلاب

کارشناس ارشد عمران از دانشگاه فردوسی مشهد

سابقه کار : 32 سال

علی اصغر نامی – مدیر دپارتمان مطالعات اجتماعی و فرهنگی

کارشناس ارشد جامعه شناسی  از دانشگاه تهران

سابقه کار : 25 سال

حبیب الله کریمیان – مدیر دپارتمان آبیاری و مهندسی رودخانه

کارشناس مهندسی آبیاری از دانشگاه فردوسی مشهد

سابقه کار : 35 سال

 ابوذر مرندی – مدیر دپارتمان معماری، شهرسازی وفضای سبز

کارشناس ارشد مهندسی معماری از دانشگاه مشهد

سابقه کار : 15 سال