‫حبیب اله کریمیان — مدیر دپارتمان آبیاری و مهندسی رودخانه‬
کارشناسی  مهندسی آبیاری      دانشگاه : فردوسی مشهد      سابقه کار : 30سال

سوابق کاری: مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی / مسئول طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی /معاون ترویج سازمان جهاد کشاورزی / مدیر جهادسازندگی شهرستان کاشمر / رئیس اداره آموزش ترویج سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی /معاون عمرانی بنیاد مسکن / معاون سرمایه گذاری شرکت مسکن شمال شرق و …

‫سید نصیر حسینی — مدیر پروژه مهندسی رودخانه‬
کارشناسی ارشد مهندسی آب      دانشگاه: فردوسی مشهد      سابقه کار : 10سال

سوابق کاری: مطالعات موردی تعیین حد حریم و بستر رودخانه های خراسان های رضوی و جنوبی / مطالعات کنترل سیلاب روستا دربلوند شهرستان سربیشه /مطالعات تهيه گزارشات سيلابهاي ويژه و تحليلي در دشتهاي استان خراسان رضوي / کارشناس و مدیر پروژههاي متعدد مطالعات منابع آب هاي سطحی، مطالعات هیدرولیکی و هیدرولوژیکی، مطالعات هواشناسی، مطالعات مهندسی رودخانه،مطالعات سیلاب هاي ویژه،مطالعات موردي حریم و حد بستر رودخانه اي

‫محمد جواد تفکری — مدیر پروژه تامین آب‬
کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی      دانشگاه : تربیت مدرس تهران      سابقه کار : 10سال

سوابق کاری: کارشناس و مدیر پروژههای مطالعات تامین آب مناطق عشایری شهرستانهای کلات و سرخس، مطالعات مرحله دوم استخرهای ذخیره آب خراسان شمالی،مطالعات مرحله اول و دوم ایستگاه پمپاژ و مرمت چشمه دوین شیروان، مطالعات مرحله اول و دوم استفاده بهینه از آورد رودخانه گوجگی مشهد،تهیه شناسنامه فنی و کنترل عملیات اجرایی قنوات شهرستانهای مشهد،کلات، سرخس، درگز، فریمان، طرقبه و شاندیز، تربت جام و صالح آباد، تهیه نقشه مدیریت منابع آب شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی