‫عليرضا صانعي — مدیر دپارتمان تاسیسات آب و فاضلاب‬
کارشناسی مهندسی شیمی       دانشگاه : سیستان       سابقه کار : 30سال          

سوابق کاری: مدیر پروژه های تاسیسات آب و فاضلاب ، طراحی تصفیه خانه های آب و فاضلاب، معاون سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي /شهردار نيشابور/ مدير صنايع روستايي سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي / مدير جهاد سازندگي بخش تخت جلگه نيشابور و ..

 الهام لاری — مدیر پروژه شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب‬
‬ کارشناسی- عمران آب و فاضلاب       دانشگاه : صنعت آب و برق       سابقه کار : 8سال    
سوابق کاری: مدیر پروژه طرح ساماندهی مشترکین غیر متعارف/ناظر عالیه طرح آبرسانی به روستای سلولی-شاه اجاق شهرستان بجنورد/مدیر پروژه طراحی خط انتقال آب عشایری شهر کلات/مدیر پروژه طراحی خط انتقال آب شهرستان سرخس / طراحی آبیاری فضای سبز معابر شهرداری منطقه 7 در شرکت گزین سازه توس/طراحی شبکه های توزیع آب منطقه آموزگار و اراضی الهیه/طراحی خط انتقال آب پهنه LوN / تهیه اسناد مناقصه و متره و برآورد پروژه های آب و فاضلاب در شرکت آب نگار شرق/کارشناس دفترفنی در شرکت تلاطم نگار توس/ کارشناس دفتر فنی در شرکت سازه افراز توس

ابوذر حاتمی یزد  —   مدیر پروژه خطوط انتقال و شبکه توزیع آب

دانشجوی دکتری – آبیاری و زهکشی      دانشگاه: فردوسی       سابقه کار: 14 سال

سوابق کاری: مدیر پروژه و طراحی پروژه های انتقال آب دریا خزر به کویر مرکزی / مجتمع های آبرسانی روستایی سد تبارک قوچان، رزه مورتیغ بیرجند، قوری دره بجنورد، محمدآباد، سرانی زیدر، روستاهای شهرستان زاوه، التاتو فریمان، مهنه خیرآباد مه ولات / جمع آوری آبهای سطحی شهر درگز و میدان امام حسین مشهد، انتقال آب از سد قره تیکان و چهچهه به عشایر و …

امیررضا عطاری  —   مدیر پروژه تله متری و اسکادا‪ ‬
 دکتری – مهندسی برق مخابرات      دانشگاه : UJF فرانسه       سابقه کار : 19سال          

سوابق کاری: عضو هيأت علمي دانشگاه فردوسي مشهد، گروه مهندسی برق / مدرس دانشگاه صنعتی شریف / مشاور صنایع شهید باقری / طراحی و ساخت سیستم تله متری در فرکانس 430 مگاهرتز /همکاری با مرکز تحقیقات مخابرات ایران / مرکز تحقیقات شهید رضایی و ..