قربانعلی عباس زاده — مدیر دپارتمان مطالعات اجتماعی و فرهنگسازی
کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی     دانشگاه: فردوسی مشهد   سابقه کار : 22 سال

سوابق کاری: همکاری با پژوهشکده امیرکبیر در زمینه مطالعات اقتصادی و اجتماعی/ مدیر تلفیق و برنامه ریزی طرح مطالعات ساماندهی اقتصادی- اجتماعی روستا/ کارشناس مسئول برنامه ریزی و نیازسنجی طرح مجتمع آزمایشگاهی جهادکشاورزی در مشهد/ مشاور طرح مطالعات ایجاد تشکل آب بران آب های زیرزمینی دشت نریمانی/ کارشناس مسئول مطالعات اجتماعی- اقتصادی مطالعات اجتماعی- اقتصادی پروژه آبرسانی به محلات عشایری شهرستان زیرکوه در خراسان جنوبی/ مطالعات اقتصادی- اجتماعی و مدیر و مجری طرح انتقال آب به اراضی پایاب سد قره تیکان خراسان رضوی و …

‫الهام عندلیب مقدم — مدیر پروژه آموزش و فرهنگسازی‬
کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری      دانشگاه : آراد اسلامی ارسنجان      سابقه کار : 5سال

سوابق کاری: مدیر پروژه نجات آب کشاورزی استان کرمانشاه/ سرپرست پروژه طرح ملی داناب استان قزوین/ سرپرست جشنواره ملی دانای آب در استان زنجان/ مدیر پروژه طرح داناب در استان چهارمحال و بختیاری/ مدیرپروژه ارتقاء آگاهی های عمومی در زمینه سیلاب/ کاارشناس برگزاری نشستهای هم اندیشی آب در استان خراسان رضوی (شب آب خراسان)/ کارشناس پروژه آموزش خانواده ها در زمینه مدیریت مصرف آب و انرژی/ عضو هیئت موسس و رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی کشاورزی آبخیزداری نگین جام/ مدرس دانشگاه گرگان و…