‫حسین پیرایش — مدیر دپارتمان کشاورزی، منابع طبیعی و فضای سبز‬
 کارشناسی ارشد – کشاورزی       دانشگاه : تهران       سابقه کار : 35سال          

سوابق کاری: مدیرکشاورزی شرکت کشت و صنعت جوین / مدیرعامل شرکت کشت وصنعت ایثارگران /مسئول فضای سبز منطقه مقاومت خراسان / مدیر پارک طرق مشهد / مدیرعامل شرکت آبادگران/کارشناس مطالعات ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان / کارشناس مطالعات کشاورزی شرکتهای مهندسین مشاور /تدریس در دانشگاه آزاد و مرکز آموزش بازرگانی و…

‫محمدرضا عظیمی — مدیر پروژه منابع طبیعی (آبخیزداری، مرتعداری و بیابان زدایی)‬
 کارشناسی مهندسی کشاورزی       دانشگاه : فردوسی مشهد       سابقه کار : 27سال          

سوابق کاری: عضو هیئت مدیره شرکت سبز بوم / کارشناس فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی /مسئول تهیه طرح مدیریت جنگلهای دستکاشت تاغ شهرستان اردستان و خور و بیابانک استان اصفهان /مسئول تهیه طرح های مشارکت مردمی در نگهداری مراتع خراسان رضوی / مسئول تهیه طرح های مرتعداری /ناظر عالی طرح های مرتعداری و آبخیزداری خراسان رضوی/ مطالعات کشاورزی و منابع طبیعی و …

‫ابوذر مرندی — مدیر پروژه فضای سبز‬
 کارشناسی ارشد معماری       دانشگاه : مشهد       سابقه کار : 10سال          

سوابق کاری: طراحی زیبا سازی شهرکهای صنعتی خیام و کاویان/ طراحی پارک های محتشم منطقه ثامن مشهد / طراحی پارک گلنار منطقه7مشهد /طراحی پارك خطي بلوار شهيد صادقي / مساحی و نقشه برداری فضاهای سبز و پارکهای مناطق 6، 8، 9 و 10 مشهد /عضو هیات موسس شرکت طرح پايداري ساختار ابنيه / کارشناس فنی شرکت مهندسي مشاور تهران بركلي/ طراحي و نظارت بر اجراي واحدهاي مسكوني متعدد در شهر مشهد/طراحي فاز 1 و 2 مجموعه هشت هكتاري گردشگري سوران-شاندیز/ نظارت عاليه معماري و ابنيه مجموعه گردشگري سوران/طراحي فاز 1 مركز تجاري مسكوني بيشكك – قرقيزستان و …