شرکت مهندسین مشاور گزین سازه توس

شرکت مهندسین مشاور گزین سازه توس که با نام اختصاری GST شناخته می شود با همکاری جمعی از مدیران با تجربه و اعضای هیئت علمی در زمینه های مهندسی آب و فاضلاب، آبیاری و زهکشی، کشاورزی، پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، برنامه ریزی شهری و روستایی و مطالعات اقتصادی تاسیس شده است.

این مجموعه با تکیه بر دانش و تجربه همکاران خود در تلاش است تا با طراحی و اجرا پروژه های فنی از یک سو و انجام مطالعات اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر، نگاه همه جانبه نگر و یکپارچه را برای پیش برد هر چه بهتر برنامه ها و برنامه ریزی ها محقق نماید.

همچنین شرکت مهندسین مشاور GST ، ارتباط تنگاتنگی با مراکز تحقیقاتی دانشگاه ها به منظور بهره گیری از دانش روز و تجربیات اساتید به نام کشور در زمینه های مختلف، برقرار کرده است. در چنین شرایطی سعی بر آن است تا با ایجاد پیوند میان محیط های علمی – دانشگاهی و فعالیت های اجرایی، پروژه های ملی و منطقه ای را با تکیه بر متد علمی روز دنیا تدوین نماید و با اجرا آنها بر پیوند هر چه بیشتر دانشگاه و صنعت تاکید نماید.

به باور این مجموعه گام برداشتن در مسیر توسعه و توجه به توسعه پایدار نیازمند توجه به ابعاد مختلف طراحی و اجرای پروژها می باشد و این مهم با انجام مطالعات بین رشته ای و همکاری تیم های مختلف تخصصی در کنار یکدیگر قابل دستیابی خواهد بود. شرکت مهندسی مشاور GST ، در تلاش است با تقویت همکاری گروهی بین متخصصین مختلف حوزه های گوناگون در قالب دپارتمان های تخصصی جایگاه مغفول مانده همکاری های بین رشته ای را تقویت نماید.